Kategorie

Metoda odchudzania – balonik

Wynalazcy tego sposobu, ma��e�ska para gastrolog�w, doktorzy Llyod i Mary Garrenowie, uwa�a, �e taki balonik jest tylko �rodkiem do celu, a celem jest stracenie nadwagi dzi�ki diecie i w og�le prawid�owemu od�ywianiu. Bo rozepchany �o��dek wci�� dopomina si� jedzenia, a grubas z rozkosz� to dopominanie zaspokaja. Tymczasem balonik daje uczucie ci�g�ego nasycenia. Gdy si� go zmienia po 4 miesi�cach – nadaje mu si� mniejsz� obj�to�� chodzi o zmniejszenie powierzchni i obj�to�ci �o��dka do normalnych rozmiar�w. Wtedy ju� nie chce wci�� je��, ale

o swoich godzinach dyskretnie upomina si� o to, co mu si� nale�y. Niemniej s� tacy, kt�rzy kpi� z balonika, ale je�li przed potwornym grubasem staje widmo operacji, polegaj�cej na wyci�ciu kawa�ka jelita, lub… balonik – nieraz wybiera balon. Byle schudn��! Byle sta� si� normalnym cz�owiekiem.

Czy to prawda, �e �jada si� oczami?� Prawda. Gdy st� jest pi�knie nakryty, zastawa sto�owa dekoracyjna, a p�miski tak apetycznie podawane, �e a� �linka leci, to nawej je�li si� nie chcia�o je��, sam widok dodaje apetytu. Przeprowadzono testy laboratoryjne, kt�re wykaza�y, �e np. jedz�c kawa�ek sera z papierka, zje si� go mniej, ni� gdyby by� podany w postaci pokrajanych plasterk�w na pi�knym talerzu. Du�o te� znacz� zapachy. Je�li np. jaki� esteta jest g�odny i przechodzi obok cuchn�cej knajpy, to do niej nie wst�pi, aby co� zje��, ale gdy z wytwornej restauracji dochodz� smakowite zapachy, nawet nie g�odny ch�tnie wst�pi i z przyjemno�ci� co� zje. Naturalnie, to nie oznacza, aby grubas, kt�ry chce si� odchudzi�, jad� z gazety, ale by nie nara�a� si� zbytnio na pokusy w trakcie kuracji odchudzaj�cej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *